Το καλάθι σας είναι άδειο
Ξεκινήστε τώρα τις αγορές σας

Γεια σας,

Καλάθι αγορών Είσοδος
Slice 1 Created with Sketch.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επάνω

Κάρτα εγγύησης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα του Badu Electronics

Οι όροι εγγύησης που καθορίζονται στην παρούσα Κάρτα εγγύησης,
συμπληρώνουν τα δικαιώματα των καταναλωτών που παρέχονται από τον
„Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών“„και την ισχύουσα νομοθεσία της
Βουλγαρίας.

I Η περίοδος εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία την αγορά από τον
τελικό πελάτη.

1. Η κάρτα εγγύησης είναι έγκυρη όταν οι πληροφορίες σε αυτήν
συμπληρώνονται σωστά και συνοδεύονται από έγκυρα έγγραφα
πληρωμής. Η εγγύηση της συσκευής είναι άκυρη σε περίπτωση
ελαττωματικής εμφάνισης, καθώς και σε επισκευές και αλλαγές του
εκδοθέντος τιμολογίου.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο για ζημίες οφειλόμενες σε ένα κατασκευαστικό
ελάττωμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου
εγγύησης.
3. Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες για νομικά πρόσωπα και 24 μήνες
για φυσικά πρόσωπα. Η περίοδος εγγύησης της μπαταρίας είναι 6
μήνες. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και τα χαρακτηριστικά της
εξαρτώνται αποκλειστικά από την τήρηση των κανόνων λειτουργίας.
4. Το προϊόν είναι αποδεκτό μόνο για επισκευή εγγύησης συσκευασίες
που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τους. Η υπηρεσία εγγύησης
αποτελεί προϋπόθεση η απουσία μηχανικής και θερμικής
παραμόρφωσης του προϊόντος, καθώς και οι αυτοκόλλητες ετικέττες
εγγύησης που δεν έχουν σπάσει.
5. Οι ζημιές που οφείλονται σε ανεπαρκή μεταφορά , ακατάλληλες
αποθήκευση, μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που συνοδεύουν
τεκμηρίωση, μη γείωση, ηλεκτρικά σφάλματα δίκτυο, φυσικές
καταστροφές και ανωτέρα βία, χρήση αναλώσιμων χαμηλής ποιότητας,
προσπάθειες αποκατάστασης ελάττωσης από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα ή για άλλους λόγους, που δεν εξαρτώνται από τον πάροχο,
αφαιρούνται εις βάρος του πελάτη.